Mesterképzés

  • A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézeten belül a Fonetikai Tanszék koordinálása alatt működik a beszédtudomány mesterszak (képzésfelelős Gósy Mária), amelynek keretében a képzés túlnyomó részét a tanszéki oktatók által tartott kurzusok teszik ki (pl. Beszédtervezési folyamatok, Beszédakusztika, Kutatásmódszertan, Fonológia, Artikuláció, Beszédészlelés, Beszédmegértés).
  • Ugyancsak a tanszék koordinálja a kifutóban lévő nyelv- és beszédfejlesztő tanári mesterszakot (képzésfelelős Gósy Mária), amelyre utoljára 2016-ban hirdettünk felvételt.
  • A tanszék munkatársai a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet gondozásában működő alkalmazott nyelvészet mesterképzési szakon Alkalmazott pszicholingvisztika (előadás), valamint Beszédtudományi alkalmazások (szeminárium) keretében vezetik be a hallgatókat az érintkező területek kutatásaiba és eredményeibe.
  • A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, valamint a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet gondozásában futó magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak Funkcionális kognitív nyelvészet specializációján Fonológia, beszédtudományok címmel tartunk előadást.
  • A tárgyak tematikája elérhető a Neptunban, az egyes konkrét kurzusokkal kapcsolatos információk pedig az oktatók oldalán.