Gósy Mária

E-mail: gosy.maria[kukac]btk.elte.hu

Fogadóóra: (Előzetesen e-mailes egyeztetés szükséges.)
szerda 15:30-16:30


Tanulmányok, munkahelyek, tudományos minősítések
1975: ELTE BTK magyar–orosz (tanári) szak
1975-től: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztálya
1983: speciális szakképzés a Heim Pál Gyermekkórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályán
1987: posztdoktorális képzés a Massachusetts Institute of Technology (USA) beszédkutató laboratóriumában
1997 óta tudományos osztályvezető az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán
1977: egyetemi doktori vizsga (summa cum laude)
1986: kandidátusi fokozat
1991: kutatóprofesszor az eindhoveni Percepciós Kutatóintézetben (Hollandia)
1994: akadémiai doktori fokozat (nyelvtudomány doktora/MTA doktora).
1996: habilitáció
2002–2017: tanszékvezető egyetemi tanár az ELTE BTK Fonetikai Tanszékén
2002-től egyetemi tanár

Kutatási területek, gyakorlati alkalmazások
Általános és a magyar fonetika, pszicholingvisztika (koartikulációs jelenségek, megakadásjelenségek, beszédhangok redukálódása, beszédhangok akusztikai-fonetikai elemzése, gyermeknyelv, beszédpercepció, beszédmegértés, patológiás beszéd).
1984: szabadalmi oltalom a mesterséges beszéden alapuló beszédhallás szűrésére.
1997: a GMP beszédpercepciós diagnosztika kifejlesztése (az Oktatási Minisztérium négy ízben, folyamatosan akkreditálta a GMP diagnosztikai és terápiai továbbképzést).
2000: A magyar kísérleti fonetika története című kiállítás alapítója (Nyelvtudományi Intézet).
2004: a hallás alapú megakadásjelenségek gyűjtésének elindítása (az adatbázis jelenleg közel tízezer lektorált adatot tartalmaz).
2007: az első magyar, fonetikai kutatásokra alkalmas spontánbeszéd-adatbázis (BEA) alapítója, fejlesztésének irányítója (több mint 450 órányi anyag).

Publikációk, szerkesztések
Kilenc tudományos könyv (egy angolul, egy társszerzős).
Hat ismeretterjesztő, ill. az oktatásban használt könyv.
Az MTMT összesítő táblázatának jelenlegi adatai szerint 383 tanulmánya jelent meg, közülük 46 idegen nyelvű folyóirat(ok)ban és 38 nemzetközi konferenciakötet(ek)ben. Az ismert független hivatkozások száma 2664, közülük több mint 270 nemzetközi publikációkban.
18 tudományos kötetet szerkesztett. Hazai és külföldi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja (pl. Alkalmazott Nyelvtudomány, Journal of Research in Reading (1995–1999), Govor (1999–), Journal of Multilingual Speech Communication Disorders (2001–2007), JIPA (2008–). A Beszédkutatás és a The Phonetician folyóiratok főszerkesztője.

Előadások, meghívások, konferenciaszervezések
114 hazai konferencián szerepelt, 30 esetben plenáris előadóként.
87 nemzetközi konferencián szerepelt, 9 alkalommal plenáris, 4 alkalommal felkért előadó.
1999: külföldi javaslat alapján felkért plenáris előadást tartott a Eurospeech nemzetközi kongresszuson.
2007: plenáris előadó a Clinical Linguistics and Phonetics nemzetközi konferencián.
25 alkalommal hívták meg külföldi egyetemekre előadás tartására Európában és a tengerentúlon.
Számos hazai és 12 nemzetközi konferenciát szervezett, ill. vett részt a szervezésükben.

Hazai és nemzetközi tudományos közéleti tevékenység
Számos tudományos hazai és nemzetközi bizottság, társaság tagja, minősítési eljárások résztvevője (opponens, elnök, titkár, tag).
Számos hazai és külföldi folyóirat, valamint nemzetközi konferencia-előadások lektora.
1992–1997: a Nemzetközi Olvasástársaság (International Reading Association) Európai Bizottságában (European Committee) Magyarország képviselője
1997–2000: az ESCA European Speech Communication Association (később ISCA) vezetőségi tagja
2001–2007: az MTA doktorképviselőinek sorába választották.
2004–2007: az MTA elnökségének tagja.
2004–2007: az MTA Vezetői Kollégiumának tagja.
2005–2007: az MTA I. Osztálya tanácskozási jogú tagja.
2011–2015: az International Phonetic Association elnökségi tagja.
2003 óta az International Society of Phonetic Sciences alelnöke, illetve főtitkára.
2014: egyik tudománynépszerűsítő cikke volt az érettségi (szövegértés) kötelező tétele.
2017: Az angol fonetika nemzetközi társaságának felkért tanácsadója (International Society of English Phonetics, ISEP)

Hazai és külföldi oktatás
2002: a Kísérleti és alkalmazott fonetika című egyetemi program kidolgozása
2009: a Nyelv- és beszédfejlesztő tanári mesterszak létrehozása
2009: az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolája Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programjának alapítása, azóta vezetése.
2012: a Beszédtudomány diszciplináris mesterszak alapítása.
1987: oktató a Bostoni Egyetemen.
1991–1993: oktató a Bécsi Egyetem Általános Nyelvészeti Tanszékén.

Pályázatok
1993–1996: COST219, Copernicus Project (Speak! No. 10393, Speech generation in Multimodal Information Systems.
1999–2001 és 2004–2006: a Nemzeti Kutatási Fejlesztési program (NKFP) pályázatai
2001–2002: Széchenyi Információs Társadalom Projekt
2007: a Hegedűs-archívum létrehozására elnyert pályázat
2010: Montana Beszédpályázat
2013, 2014, 2016: MTA Kutatási Infrapályázat
1996 és 2017 között: négy OTKA-pályázat vezetője

Elismerések
1975: OTDK-különdíj
1986: MTA Ifjúsági Díj
1990: Kempelen Farkas Emlékérem
1993: a Fül-Orr-Gége Szakmai Kollégium Audiológiai Szekciójának Békésy György Díja
1994: az OPAKFI Tudományos Egyesület Békésy György-díja
2000: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2004: Brassai Emlékérem
2008: Akadémiai Díj
2008: Bárczi Gusztáv Emlékérem
2011: Pro Neophilologia in Hungaria Érdemérem
2012: Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés
2015: Eötvös Loránd Tudományegyetem Cziráky Antal-díj kitüntetés.
2016: harmadszor jelölték a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának

Publikációk: MTMT