Doktori képzés

A tanszék oktatói az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolája égisze alatt működő alkalmazott nyelvészeti (vezetője Gósy Mária), valamint (korábban) a magyar nyelvészeti doktori program (vezetője Tolcsvai Nagy Gábor) kurzusainak tartásában vállalnak szerepet. A kurzusokat a mindenkori hallgatói kereslet alapján hirdetjük.
Az alkalmazott nyelvészeti doktori programmal kapcsolatos információk elérhetők itt:
http://alknyelvdoktori.honlapom.com.