Tudományos Diákkör

Fonetikai és pszicholingvisztikai diákműhely

Főbb tevékenységi körök

  • egyéni kutatások támogatása
  • szakmai előadások szervezése (gyermeknyelvi, módszertani témákban)
  • részvételi lehetőség a Fonetikai Tanszéken futó projektekben (adatbázis-fejlesztés, kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódás)
  • fonetikai és pszicholingvisztikai témájú konferenciákon való részvétel
  • a Fonetikai Tanszék programjaiban való szervezői részvétel (Kutatók éjszakája, World Voice Day – A hang világnapja, versenyek, konferenciák)
  • OTDK- részvétel
A műhely elsődlegesen a hallgatók tudományos tevékenységének támogatására törekszik. Fő célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a fonetikai és a pszicholingvisztikai témákkal foglalkozó hallgatóknak a kutatási módszerek megismeréséhez, saját kutatási terveik megvalósításához, valamint lehetőséget biztosítson egy tudományos kutatócsoport munkájába való bekapcsolódáshoz. Rendszeresen lát vendégül más egyetemekről, illetve más (kapcsolódó) tudományterületekről szakmai előadókat. A hallgatóknak lehetőségük van megbeszélni a szakmai kérdéseiket, problémáikat a műhely mentortanáraival is, akik a Fonetikai Tanszék oktatói. A műhelyben elhangzott hallgatói előadások egy részét a hallgatók később országos konferenciákon és/vagy OTDK-előadásként is bemutatják; emellett az elkészült anyagok gyakran írott formában is megjelennek.

A műhely szakmai előadói között voltak gyermeknyelvi témában: Balázs Boglárka, Bunta Ferenc (University of Houston), Dobrovitz Zsuzsanna, Mohai Katalin, Steklács János, Szabó Ágnes, Winkler István.
A műhely szakmai előadói voltak kutatásmódszertani témában: Gósy Mária, Markó Alexandra, Reinhold Greisbach (Universität zu Köln).