“Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig” konferencia 2020. febr. 13.

Az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K-120234 számú „Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében” kutatási pályázatának támogatásával szakmai konferenciát szervez Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig címmel.

A konferencia időpontja: 2020. február 13. (csütörtök).

Helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kari tanácsterem.

Szeretettel várjuk a konferencián a gyermeknyelvvel, az anyanyelv-elsajátítás korai és kései szakaszaival, illetve a kamaszok nyelvével foglalkozó oktatókat, kutatókat, doktoranduszokat és hallgatókat.

A konferencia főbb témakörei:

  • az anyanyelv-elsajátítás kezdeti szakaszai,
  • a dajkanyelv jellemzői és hatása az anyanyelv-elsajátításra,
  • óvodások és/vagy kisiskolások beszédének fonetikai és pszicholingvisztikai sajátosságai,
  • kamaszkori beszédsajátosságok,
  • a beszéd grammatikai komplexitásának fejlődése kisgyermekkortól felnőttkorig,
  • a szókincs fejlődése kisgyermekkortól fiatal felnőttkorig,
  • a pragmatikai kompetencia fejlődése fiatal felnőttkorig,
  • atipikus anyanyelv-elsajátítás,
  • gyermeknyelvi beszédadatbázisok,
  • további vonatkozások a nyelvészeti bármely területéről.

Az előadások tervezett hossza 15 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi. Lehetőséget adunk hallgatói előadásokra is. Amennyiben a 2018-as konferenciánkhoz hasonlóan nagyszámú jelentkezés érkezik, párhuzamos szekciókat és/vagy poszterszekciókat is szervezünk.

A konferenciára a gyermeknyelv[kukac]gmail.com címen lehet jelentkezni a választott témakör megadásával és egy legfeljebb 10 soros absztrakttal. Kérjük, az ímélben adják meg affiliációjukat is. Egyéb kérdéseiket is a gyermeknyelv[kukac]gmail.com vagy a bona.judit[kukac]btk.elte.hu címen várjuk.

 A jelentkezés határideje: 2019. december 9.

A jelentkezések elfogadásáról 2020. január 8-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2020. január 13-ig tesszük közzé.

A konferencia anyagát válogatás és lektorálás után digitális formában, ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetben jelentetjük meg várhatóan 2020 nyarán. A tanulmányokat 2020. március 10-ig a később megadott stíluslap szerint kell elkészíteni (a határidők betartása a 2020-ban lezáruló OTKA-projektünk miatt különösen fontos). A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el.

A konferencián nincs részvételi díj. Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián, kérjük, akkor is regisztráljon a gyermeknyelv[kukac]gmail.com címen 2020. február 3-ig.