Markó Alexandra

Markó_Alexandra

E-mail: marko.alexandra[kukac]btk.elte.hu

Fogadóóra: (Előzetesen e-mailes egyeztetés szükséges.)
kedd 10.00-10.45
csütörtök 13.00-13.45

Kutatási területek: spontán beszéd, szupraszegmentumok, zöngeképzés (főként irreguláris fonáció), artikuláció


Oktatott kurzusok:

Végzettségek
2013 Dr. habil. (habilitáció): ELTE, summa cum laude. Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben.
2006 PhD (nyelvészet): ELTE, summa cum laude.  A spontán beszéd néhány szupraszegmentális jellegzetessége.
2002 Magyar mint idegen nyelv szakos MA-diploma, ELTE.
1999 Magyar nyelv és irodalom szakos MA-diploma, ELTE.
1998 Általános és alkalmazott nyelvészet szakos MA-diploma, ELTE.

Munkahelyek
2016-tól részmunkaidős tudományos főmunkatárs, MTA
2015-től egyetemi docens, ELTE Fonetikai tanszék
2006–2015 egyetemi adjunktus, ELTE Fonetikai tanszék
1998–2006 egyetemi tanársegéd, ELTE Fonetikai tanszék
2002 ősz vendégoktató,  Pannon Egyetem, Veszprém

Oktatás
PhD: kutatásmódszertan, spontán beszéd, beszédtechnológia (beszédszintézis), kutatói szemináriumok
MA: beszédtudomány, beszédprodukció, beszédakusztika, beszédelemzés, alkalmazott fonetika, beszédpedagógiai módszertan, kutatásmódszertan, szupraszegmentális szakszemináriumok, fonáció, szupraszegmentumok, alkalmazott nyelvészet
BA: fonetika, bevezetés a beszédtudományba

Témavezetés
Doktori témavezetés
Több mint 30 BA-, MA-dolgozat, tudományos ösztöndíj-pályázati dolgozatok, OTDK-dolgozatok
Hallgatók tutoriálása a Fonetikai és pszicholingvisztikai kutatócsoportban

Díjak, ösztöndíjak
2014 kiválósági oklevél, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium, MTA
2012 Kempelen Farkas-emlékérem, Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság
2009 Gombocz Zoltán-díj, Magyar Nyelvtudományi Társaság

Kutatási projektek, ösztöndíjak
2016–2021 MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport, vezető kutató
2015–2016   Articulatory and acoustic analysis of high-pitched sung vowels in Hungarian and German by means of electromagnetic articulography, ultrasound and inverse filtering of the acoustic signal, [Magas alaphangú szoprán énekelt magánhangzók artikulációs és akusztikai vizsgálata elektromágneses artikulográffal, ultrahanggal és az akusztikai jel inverz filterezésével magyarban és németben]. Magyar-német csereprogram, ELTE és Kölni Egyetem, TKI (korábban MÖB) & DAAD, vezető kutató
2009–2013   A spontán beszéd szupraszegmentális szerkezete, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA
2004–2008  A spontán beszéd fonetikai szerkezetének vizsgálata, OTKA, kutató.

Kutatócsoport- és tudományos társasági tagságok:
2014 óta GABI Kutatócsoport (Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információtár), alapító
2008 óta Spontánbeszéd-kutatóműhely, alapító
2008 óta Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság, MTA
2006 óta MTA köztestület, tag
2005 óta Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság, tag
2002 óta International Society of Phonetic Sciences, tag
2002 óta International Phonetic Association, tag
1996 óta Magyar Nyelvtudományi Társaság, tag

Egyéb tevékenységek:

Képzési tervek, kurzustematikák kidolgozása: Kísérleti és alkalmazott fonetika program, Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógia MA, Beszédtudomány MA, Alkalmazott nyelvészet PhD-program, Beszédtréner felsőfokú szakképzés
4 PhD-dolgozat bírálata, 6 PhD-bizottsági tagság, 1 habilitációs bizottsági tagság, 3 PhD-szigorlati bizottsági tagság, 6 PhD-disszertáció előbírálata

Lektorálások: Beszédkutatás folyóirat és konferencia, The Phonetician, Félúton, Journal of Multimodal User Interfaces, Clinical Linguistics and Phonetics, Alkalmazott Nyelvészet, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Németh Géza és Olaszy Gábor szerk. A magyar beszéd. Beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010), Gósy Mária szerk. Beszéd, adatbázis, kutatások (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012)

Szerkesztés: 2013 óta a Beszéd – Kutatás – Alkalmazás sorozat szerkesztője (ELTE Eötvös Kiadó), eddig 5 kötet jelent meg,
2012:  Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajítátástól a zöngekezdési időig kötet szerkesztője (Kiadó: ELTE BTK és MTA NyTI),
2009:  The Phonetician 99-100 vendégszerkesztője, 2008 óta az Alkalmazott Nyelvtudomány folyóirat szerkesztő bizottságának tagja, 2007 óta a Beszédkutatás folyóirat szerkesztő bizottságának tagja

Technikai szerkesztés: Beszédkutatás folyóirat, 2007: a The Phonetician 95 társszerkesztője

Szervezés: Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech (CAPSS2017 időpont: 2017. máj. 14-17.), 2008 óta az éves Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia szervező bizottságának tagja, 2007 óta a Beszédkutatás konferenciák szervező bizottságának tagja, 2004 a Fonetika a felsőoktatásban című konferencia szervezésében való részvétel, 2004 az International Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Wolfgang von Kempelen szervezésében való részvétel

Előadások:
20 angol nyelvű előadás (szóbeli és poszter), 40 magyar nyelvű szóbeli előadás

Meghívott előadások:
2015. 04. 15.     Irreguláris zönge a magyarban. Kísérleti és Analógiás Kutatócsoport, MTA NyTI
2013. 04. 30.     Kérdő megnyilatkozások a spontán beszédben, Magyar Nyelvtudományi Társaság
2012. 09. 25.     Az irreguláris zönge gyakorisága és funkciói olvasott és spontán beszédben. Beszéd, adatbázis, kutatások workshop, MTA NyTI
2006. 05. 09.   Mozaikok a spontán beszéd vizsgálatából, Magyar Nyelvtudományi Társaság
2000. 10. 27.   Methods and Tools for Phonetics Teaching at Loránd Eötvös University of Sciences in  Budapest. European Workshop on Education and Research in Speech Communications Sciences in Associated Countries. Cluj, Romania.

Publikációk: MTMT