Váradi Viola

E-mail: varadi.viola[kukac]btk.elte.hu

Kutatási területek: a spontán beszéd szegmentálása, gyermeknyelv, a beszéd temporális jellemzői


Oktatott kurzusok:

Végzettségek
2013. PhD (nyelvészet): ELTE, summa cum laude. A spontán beszéd szegmentálása produkciós és percepciós szempontból.
2010. Magyar nyelv- és irodalom szakos tanári diploma, ELTE.
2008. Magyar nyelv és irodalom szakos MA-diploma, ELTE.

Munkahelyek:
2011-től egyetemi tanársegéd, ELTE Fonetikai Tanszék

Oktatás:
MA: nyelv- és beszédtanítás, beszédviselkedés, beszélt nyelv és írott nyelv, a verbális kommunikáció újabb formái, beszédműfajok, beszédzavarok, beszédprodukció, beszédpercepció, beszédtechnika, beszédelemzések
BA: fonetika, kommunikáció szóban és írásban, beszédtudomány

Kutatási projektek:
2016-tól NKFIH-K-120234 sz. kutatási pályázat (Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében) résztvevő kutatója

Kutatócsoport tagságok:
2013 óta Gyermeknyelvi Kutatócsoport
2017 óta MTA köztestület, tag

Publikációk: MTMT