Az érem két oldala – tanszéki konferencia nov. 5-én

Az érem két oldala, avagy tudományterületek találkozása

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékének bemutatkozó előadás-sorozata a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

Az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék 2019. július 1-jén alakult meg, a korábbi Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék és a Fonetikai Tanszék egyesülésével. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartandó rendezvényünk fő célja a tanszéken folyó tudományos kutatások bemutatása, illetve az új tanszék arculatának meghatározása mind a szűkebb szakmai közeg, mind a nagyközönség számára. A program kialakításakor elsősorban az egyesülő tanszékek kapcsolódási pontjait kerestük, és egy-egy témakör kétféle megközelítését fűztük egymás után.

2019. november 5. 13–16 óra
Budapest VIII., Múzeum krt. 4. A épület fszt. Kari Tanácsterem

13.00: Megnyitó
13.15: Első rész
A szándék és a megvalósulás között 13.15–13.45
13.15: Elbújtatott tartalmak: a verbális agresszió kevésbé nyilvánvaló esetei – Borbás Gabriella Dóra PhD
13.30: Szövegmondás és artikuláció, avagy miért értjük nehezen a szöveget a szopránéneklésben? – Deme Andrea PhD
A beszédtervezéstől a spontán beszédig gyermekkorban 13.45–14.15
13.45: Diszharmóniás jelenségek felszíni következményei gyermekek beszédében – Gósy Mária, az MTA doktora
14.00: Diszharmóniás jelenségek és javításuk gyermekek beszédében – Bóna Judit PhD
14.15–14.25: Kérdések, hozzászólások

14.25–14.45: Szünet

14.45: Második rész
Mintakövetés, szabályszegés és kreativitás 14.45–15.15
14.45: Mintakövetés, szabályszegés és kreativitás a morfológiában – Ladányi Mária, az MTA doktora
15.00: Mintakövetés, szabályszegés és kreativitás a gyermeki beszédben – Vakula Tímea PhD
A régi nyelvtanoktól a modern terminológiáig 15.15–15.45
15.15: Fonémaleírások a régi grammatikákban – Vladár Zsuzsa PhD
15.30: Sziszegők, susogók és barátaik fonetikus szemmel – Markó Alexandra PhD
15.45–15.55: Kérdések, hozzászólások

15.55: Zárszó