Szakirányú továbbképzés

Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzés

A képzés elérhetősége a felvi.hu-n: felvi.hu.

Két féléves, önköltséges képzés, a költségtérítés összege félévenként 125 000 Ft.
A képzés előadás formátumú kurzusai online végezhetők, a gyakorlati kurzusok alkalmaira a hallgatókkal egyeztetett időpontokban, tömbösítve kerül sor.
A képzés kezdete: 2020. szeptember.
A képzés helye az ELTE Bölcsészettudományi Karának Trefort-kerti kampusza, cím: Budapest VIII. ker. Múzeum krt. 4/A.

A képzés minimum 12 fő jelentkezése esetén indul.

A részvétel feltétele: a) Kifogástalan beszédkészség. b) Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány; társadalomtudomány; pedagógusképzés; hitéleti.

Jelentkezési határidő meghosszabbítva: 2020. május 30.

Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével, a kért dokumentumok feltöltésével lehet. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

Egyéb információk: A szakirányú továbbképzésen történő részvétel feltétele továbbá a felvételi beszélgetésen való megfelelés: A beszélgetés témája a jelentkező motivációja és a tervei. A beszélgetés célja átfogó képet kapni a jelentkezőnek a beszédtréning és beszédtanácsadás végzésére való alkalmasságáról. A felvételi beszélgetésre akkor kerül sor, ha a jelentkezők száma meghaladja a képzés indításához szükséges minimális létszámot. A felvételi beszélgetés időpontjáról, helyéről, valamint a további tudnivalókról a jelentkezőket e-mailben tájékoztatjuk. Egyéb információért a szakfelelős oktatóhoz (Markó Alexandra) lehet fordulni.

A szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a hallgató alapismereteket szerezzen a beszédprodukció és a beszédpercepció, az anyanyelv-elsajátítás folyamatainak sajátosságairól és zavarairól; szert tegyen határozott értékítéletre, képes legyen mások szóbeli közlésének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni a tervezési, felkészülési folyamatot; megismerje a különböző beszédszituációkhoz kötődő nyelvhasználati szabályszerűségeket; alkalmassá váljon a tömegkommunikációban, a közéletben, az üzleti életben és az előadó-művészetben a szakemberek szóbeli kommunikációs készségének fejlesztésére. A Képzési és kimeneti követelmények ide kattintva olvashatók.