Bóna Judit

E-mail: bona.judit[kukac]btk.elte.hu

Fogadóóra: (Előzetesen e-mailes egyeztetés szükséges.)
hétfő 10:15-11:00
szerda 13:00-13:45

Kutatási területek: spontán beszéd, a beszéd időviszonyai, megakadásjelenségek, az időskori beszéd, gyermeknyelv, a beszéd folyamatosságának zavarai

Tanulmányok
2014 habilitáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
2007 PhD (summa cum laude)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
2004 Beszédpercepciós diagnosztika és terápia, posztgraduális tanfolyam (OM 1223/9/2001)
1998-2002 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
1997–2002 magyar és olasz szakos tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Munkatapasztalat
2015- egyetemi docens, ELTE Fonetikai Tanszék
2012–2017 megbízott előadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
2009–2015 egyetemi adjunktus, ELTE Fonetikai Tanszék
2002–2009 egyetemi tanársegéd, ELTE Fonetikai Tanszék

Oktatási tapasztalat
Ph.D.: beszédadatbázisok, gyermeknyelv, a patológiás beszéd elemzése, kutatói szemináriumok

M.A.: a beszédprodukció folyamata, alkalmazott pszicholingvisztika, kutatásmódszertan, beszédpercepció, beszédmegértés, mentális lexikon, a beszéd életkori sajátosságai

B.A.: fonetika, pszicholingvisztika

Témavezetés
2008–2017 több mint 40 szakdolgozat, OTDK dolgozatok
Doktori témavezetés: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=8029

Díjak, ösztöndíjak
2018 Az ELTE Ígéretes kutatója
2017 Bolyai-plakett, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium, MTA
2013 Bolyai-emléklap, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium, MTA
2013 Herman József Fiatal Kutatói Díj, MTA Nyelvtudományi Intézet
2013 Erasmus oktatói mobilitás, University College London
2012 alkotói támogatás, Nemzeti Kulturális Alap
2007 Junior Príma-díj, Prima Primissima Alapítvány ésVodafone Hungary
2003 Comenius nyelvtanár-asszisztensi ösztöndíj (Torino, Olaszország), Tempus Közalapítvány
2001 MÖB ösztöndíj, Róma, nyári egyetem

Kutatási projektek, együttműködések
2017–2018 posztdoktori ösztöndíj, Új Nemzeti Kiválóság Program, Emberi Erőforrások Minisztériuma
2016- vezető kutató, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, NKFIH-K-16 pályázat, projektszám: K-120234
2014 résztvevő a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című projektben (tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés szervezője)
2013–2016 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia
2010- kutatói együttműködés Bunta Ferenccel (University of Houston, USA), a LARSP magyar adaptációja, gyermeknyelvi kutatások
2009–2012 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia
2005–2007 résztvevő kutató, OTKA 49426
2004–2008 résztvevő kutató, OTKA 46455
2004–2005 közreműködés a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egy nemzetközi (MALACH) és egy hazai projektjében

Kutatócsoport- és tudományos társasági tagságok:
2013- a Gyermeknyelvi Kutatócsoport alapítója és vezetője
2012- az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának titkára
2009- tagja (Magyarország kutatói képviselője) az International Cluttering Association-nek
2009- tagja a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaságnak
2008–2011 tagja a Magyar Olvasás Társaságnak (HUNRA)
2008- tagja a Spontánbeszéd-kutatóműhelynek
2007- tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak (a Magyartanári Tagozat titkára)
2007–2011 tagja a Magyar Rádió Nyelvi Bizottságának

Egyéb SZAKMAI tevékenységek:
Képzési tervek, kurzustematikák kidolgozása: Nyelv- és beszédfejlesztő tanár MA, Beszédtudomány MA, Alkalmazott nyelvészet PhD-program, Beszédtréner felsőfokú szakképzés

Lektorálások: Clinical Linguistics and Phonetics; Speech, Language and Hearing; Logopedics Phoniatrics Vocology; Clinical Interventions in Aging, Across Languages and Cultures, Anyanyelv-pedagógia, Alkalmazott Nyelvészet, Beszédkutatás (folyóirat), Magyar Nyelvőr, Félúton (konferencia), Beszédkutatás (konferencia),
12 PhD-értekezés opponense, 1 habilitációs értekezés opponense, 11 PhD-bizottság tagja, 10 PhD-értekezés előbírálója

Szerkesztés: 2017: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban, szerkesztő, 2016: Fonetikai olvasókönyv, szerkesztő, 2011: The Phonetician, 103-104, vendégszerkesztő (co-editor: Ferenc Bunta), 2008-tól az Anyanyelv-pedagógia folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, 2009-től főszerkesztő-helyettese

Szervezés: 2017: Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech (CAPSS2017) szervezőbizottságának tagja, 2016: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban konferencia főszervezője, 2009-től: részvétel a Beszédkutatás konferenciák szervezésében, 2004: a Fonetika a felsőoktatásban szervezőbizottságának tagja

Egyéb intézményi feladatok: 2010–2011: az ELTE és a Firenzei Tudományegyetem Joint Degree programjának magyar nyelvész tutora.

Tehetséggondozás: Hallgatók tutorálása a Fonetikai és pszicholingvisztikai diákműhelyben, 2003-tól az országos Kossuth-szónokverseny zsűrijének titkára; több alkalommal zsűritag a pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének országos döntőjén; 2004-től az ELTE szép magyar beszéd, helyes kiejtés versenyének egyik szervezője és zsűritagja. Több alkalommal az Eötvös József-szónokverseny zsűritagja; 2015-től a felelős szervezője.

Publikációk: MTMT