Deme Andrea

E-mail: deme.andrea[kukac] btk[pont] elte [pont]hu

Weblap: http://demeandrea.web.elte.hu/

Fogadóóra: (Előzetesen e-mailes egyeztetés szükséges.)
szerda: 13:00-13:45
péntek: 13:00-13:45

Kutatási területek: az éneklés artikulációs, akusztikai és percepciós vetülete; nyelvi attitűd, a nyelvi attitűd szerepe a nyelvi változásban és nem normatív fonológiai folyamatokban; magánhangzók akusztikai szerkezete, magánhangzóejtés fejlődése, gyermeknyelv


Oktatott kurzusok:

Iskolák, tanulmányok
2010-2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészet, PhD (Okl. sz.: P-4615/2015; minősítés: Summa cum laude). Témavezető: Markó Alexandra
2005-2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Magyar nyelv és irodalom és kulturális antropológia szakos bölcsész és tanár, MA

Munkahelyek
2016- egyetemi tanársegéd, ELTE BTK Fonetikai Tanszék
2013-2016 tudományos segédmunkatárs (fiatal kutatói ösztöndíj), MTA NyTI Kísérletes és Analógiás Fonológia és Alaktan Kutatócsoport
2012-2013 tudományos segédmunkatárs, MTA-NyTI Kvantorhatókör Lendület Kutatócsoport

Szakmai gyakorlatok
2010 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola és Gimnázium, Kulturális antropológia szakos tanítási gyakorlat
2009 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Magyar nyelv és irodalom szakos tanítási gyakorlat

Oktatási tevékenység felsőfokú intézményben
2015 óta Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Fonetika (BA), Beszédtudományok (MA), Beszédpercepció (MA), Szociofonetika (MA), Beszédtudományi alkalmazások (MA), Alkalmazott fonetika (MA), Adatbázisok és annotálás (MA), Adatelemzés (MA)
2014 ELTE BTK: Fonetika (BA, MA, PhD)
2011 ELTE BTK: Gyermeknyelv (MA)

További tanulmányok
2013 (ápr) Department of Speech, Music and Hearing, School of Computer Science and Communication, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (ösztöndíjas tanulmányút)
2012 (szept) Department of Speech, Music and Hearing, School of Computer Science and Communication, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (tanulmányút)
2012 (Jul 28.-Aug 3.) Department of Speech, Music and Hearing, School of Computer Science and Communication, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm-Malmköping, Sweden — Function of the singing voice, KTH-course DT 211 V kurzus (nyári egyetem)

További hazai tanulmányok
2009-2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Fonetikai és Pszicholingvisztikai Diákműhely (tag)
2006-2009 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Kísérleti és Alkalmazott Fonetika Önálló Program, (Programbizonyítvány dátuma: 2012. március 7.)

Díjak, ösztöndíjak, pályázatok
2015 Fiatal kutatók félidőben konferencia, I. díj, Magyar Tudományos Akadémia
2014 Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat, Magyar Tudományos Akadémia
2013 Ösztöndíjas tanulmányút megvalósítására Stockholmba, Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary program, Balassi Intézet
2010-2013 PhD ösztöndíj, Magyar Állami ösztöndíj
2011, 2012 Tudományszervezési és Kutatási Pályázat, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 3 alkalommal

Részvétel kutatócsoportokban, projektekben, nemzetközi együttműködésekben kutatóként
2016-2021 MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport. LP2016-7/2016 (Vezető kutató: Markó Alexandra, ELTE Fonetikai Tanszék)
2016-2019 A korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői. OTKA 115385 (Vezető kutató: Winkler István, MTA Természettudományi Kutatóközpont)
2014-2016 MTA NyTI – Ludwig-Maximilians-Universität München, Németország, TKA – DAAD kutatócsere-program
2014-2016 ELTE – Univeristät zu Köln, Németország, TKA – DAAD kutatócsere-program
2013 MTA NyTI – Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences, Peking, Kína, projektalapú együttműködés és kutatócsere
2013-2014 MTA NyTI – Institut für Linguistik, Universität Potsdam, Németország, MÖB – DAAD kutatócsere-program
2012-2013 MTA NyTI Lendület Kvantorhatókör Kutatócsoport (Vezető kutató: Surányi Balázs, MTA Nyelvtudományi Intézet)

További szakmai tevékenységek
Lektori felkérések: Acta Linguistica Hungarica (nemzetközi folyóirat), Beszédkutatás (folyóirat), Language and Speech (nemzetközi folyóirat), The Phonetician (nemzetközi folyóirat), Central European Conference in Linguistics for Graduate Students — CECIL’S 2 (nemzetközi konferencia és tanulmánykötet), Félúton (konferencia tanulmánykötet)

Szervezés: A Hang Világnapja (World Voice Day) magyarországi eseményeinek szervezése dr. Hacki Tamással 2015 óta

Tagságok tudományos társaságban
2016 óta Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság
2016 óta A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

Részvétel nemzetközi konferenciákon (előadóként)
2015 ICPhS 2015: 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, UK.
2014 ISSP 2014: 10th International Seminar on Speech Production, Cologne, Germany.
2014 16th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, Hungary.
2013 ICSH 2013: 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, Hungary.
2013 SJUSK 2013: Symposium for Contemporary Speech Habits and Pronounciation Patterns, Coppenhagen, Dánia.
2013 Pragmatics on the Go, Padova, Italy.
2013 15th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, Hungary.
2012 Workshop fluent speech, Utrecht, the Netherlands

Előadás meghívott előadóként
2014 (feb 13) Az énekelt magánhangzók akusztikai és percepciós jellemzői. Kísérleti és Analógiás Fonológia és Alaktan Kutatócsoport, MTA Nyelvtudományi Intézet.
2014 (márc 26) Az éneklés fonetikája. Fiatal Kutatók Klubja MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest
2013 (dec 5) The production and perception of high-pitched sung vowels in Hungarian. Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences, Peking, Kína

Ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő előadások
2016 Miért olyan különleges az éneklés? Az énekhang artikulációs és akusztikai sajátosságai. Előadás a Musica Ludens Kamarakórus nyilvános próbáján a HangVilágnapja alkalmából. Aranytíz Kultúrház, Tolnay Klári Színpad. http://world-voice-day.org/a-musica-ludens-kamarakorus-nyilvanos-probaja/
2016 Miért értjük nehezen a szöveget a szopránéneklésben? Előadás a HangVilágnapján a Budapesti Műszaki Egyetemen. https://www.facebook.com/events/827743684021897/  http://www.bme.hu/hirek/20160420/Miszterium_es_technika_egysege
2016 Miért értjük nehezen a szöveget a szopránéneklésben? Előadások és beszélgetés a Hang Világnapjának alkalmából: énekesi feladatok a barokk operában. Zeneakadémia, I. Előadóterem. http://zeneakademia.hu/hu/klasszikus/-/program/a-hang-vilagnapja–world-voice-day-20160418-1730
2014 A beszéd tudománya. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest

Publikációk: MTMT