Beszéd – Kutatás – Alkalmazás sorozat

A Beszéd – Kutatás – Alkalmazás sorozat (sorozatszerkesztő Markó Alexandra) az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában olyan munkákat jelentet meg, amelyek a beszéd különféle aspektusait tárgyalják, a szerzők önálló kutatásait összegzik. A sorozat kötetei (a papíralapú formátum mellett) az ELTE Readeren is megjelennek, amely ingyenesen, e-könyvként teszi hozzáférhetővé a legújabb tudományos eredményeket. Az eddig megjelent kötetek:

Bóna Judit: A spontán beszéd sajátosságai az időskorban

Neuberger Tilda: A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban

Markó Alexandra: Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben

Beke András: Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán beszédben

Horváth Viktória: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben

Deme Andrea: Magánhangzók ejtése és észlelése a szopránéneklésben

Tar Éva: Fonológiai fejlődés, variabilitás, beszédhanghibák