Témajavaslatok alap-, mester- és tanárképzésen

Bármely témájú szakdolgozatot lehetséges a tanszék bármelyik oktatójának témavezetésével írni, az adott oktatóval való előzetes egyeztetést követően. Minden szakdolgozati téma minden fokozaton (alap-, mester- és tanárképzés) kidolgozható.
 • A spontán beszéd sajátosságai
 • A beszéd szegmentálása
 • A zöngeminőség különféle beszédtípusokban
 • Diskurzusjelölők fonetopragmatikai elemzése
 • Megakadásjelenségek anya- és idegen nyelven, hibajavítások
 • Beszédprodukció és beszédmegértés az anyanyelv-elsajátításban
 • Hallott és olvasott szövegek megértése
 • Beszédzavarok, patológiás beszédjelenségek
 • Magánhangzók és mássalhangzók észlelése és az észlelést befolyásoló körülmények (kontextus, zaj)
 • Magánhangzók és mássalhangzók megvalósulása különböző beszélői csoportokban
 • Magánhangzók és mássalhangzók megvalósulása beszédműfajokban
 • Magánhangzók és mássalhangzók megvalósulása lassú és gyors beszédtempóban
 • Életkori sajátosságok a beszédben
 • A gyermeki beszéd hangzási jellemzői
 • Az időskori beszéd
 • Különböző beszédtípusok fonetikai és/vagy pszicholingvisztika elemzése
 • Temporális elemzések különböző beszédtípusokban
 • A spontán beszéd és a felolvasás összevetése fonetikai és pszicholingvisztikai szempontból
 • Nyelvi attitűd (dialektus, akcentus felé irányuló vélekedés)
 • Akcentusjelenségek
 • A beszélő tulajdonságai és a beszéd
 • A mentális lexikon kísérleti vizsgálata
 • Szövegértési stratégiák