Alapképzés és osztatlan tanárképzés

  • A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, valamint a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet gondozásában futó magyar alapszakon, valamint általános és középiskolai magyartanár szakokon Fonetika (szeminárium) és Pszicholingvisztika (előadás) kurzusokat tartanak a tanszék oktatói. A magyar diszciplináris és tanári minor szakon Beszédtudományi alapismeretek (előadás) kurzust kínálunk.
  • A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet nyelv- és beszédtudomány diszciplináris minor képzésében Beszédtudományi alapismeretek (előadás) és Beszédtudományi kutatások (szeminárium) kurzuson vehetnek részt a hallgatók.
  • A tárgyak tematikája elérhető a Neptunban, az egyes konkrét kurzusokkal kapcsolatos információk pedig az oktatók oldalán.