Gyermeknyelvi Kutatócsoport

GABI – Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információtár

A GABI (Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információtár) egy fejlesztés alatt álló fonetikailag megalapozott többfunkciós spontán beszéd adatbázis, amelynek célja az, hogy a mai köznyelvet beszélő gyermekek beszédét rögzítse, továbbá anyagot biztosításon különféle kutatásokhoz.

Az adatbázis célja 3–18 éves gyermekek/fiatalok beszédprodukciójának felvétele, mindegyik életkori csoportban 50-50 főé. Az adatbázis óriási jelentőségű, hiszen korábban még nem készült hasonló nagyságú, hasonlóan sokféle beszédfeladatot rögzítő beszédadatbázis gyermekekkel. Egy felvétel mintegy 30-40 percet vesz igénybe gyermekenként. A hangfelvételek annotálása is megkezdődött a Transcriber szoftverrel.

Az adatbázis az ELTE Fonetikai Tanszékén készül; a készítésében a Gyermeknyelvi kutatócsoport tagjai vesznek részt, akik a tanszéki oktatók mellett kollégák, doktoranduszok, egyetemi hallgatók. A projekt vezetője: Bóna Judit. A beszédadatbázis fejlesztőinek névsora itt megtekinthető.

A felvételi protokoll

A felvételek elkészítése előtt ismertetjük a szülőkkel az adatbázis célját, a felvételek menetét, és írásbeli hozzájárulást kérünk tőlük a gyermekük beszédének rögzítéséhez. Emellett egy részletes anamnézist is kitöltetünk velük, ebben a gyermek születési körülményeire, szociális helyzetére és a beszédfejlődésére, illetve az azt befolyásoló tényezőkre kérdezünk rá. Az aláírt hozzájárulás és a kitöltött anamnézislap kézhezvétele után kezdjük el a felvételkészítést.

A gyermekek életkorától függően többféle változatban alakítottuk ki a protokollt a BEA (http://www.nytud.hu/adatb/bea/index.html) adatbázis alapján. Két fő életkori csoportot alkottunk: 3–9 évesek; 9–18 évesek csoportja. (A 9 éves korosztályban mindkét típusú protokollal készülnek felvételek.)

Protokoll a 3–9 éves kor közötti gyermekek felvételéhez

A gyermekekkel a következő beszédanyagot rögzítjük:

 1. 15 különféle modalitású, hosszúságú, fonetikailag változatos mondatok utánmondása.
 2. Spontán narratíva a gyermeket is érdeklő témákról (az óvodáról/iskoláról, a szabadidejéről, közeli ünnepekről, eseményekről, utazásokról).
 3. 20 szó és kifejezés definiáltatása.
 4. Egy hallott szöveg tartalmának elmesélése.
 5. Mondatok felolvasása (2. osztályos kortól).
 6. Történetmesélés képsorozat alapján.

Protokoll a 9–18 éves kor közötti gyermekek/fiatalok felvételéhez

A protokollt a BEA (Beszélt Nyelvi Adatbázis) alapján állítottuk össze.

 1. 15 különféle modalitású, hosszúságú, fonetikailag változatos mondatok utánmondása.
 2. Spontán narratíva rögzítése.
 3. 20 szó és kifejezés definiáltatása.
 4. Két hallott szöveg tartalmának elmesélése. A szövegek megegyeznek a BEA-ban használt szövegekkel.
 5. Szöveg- és mondatfelolvasás. (A szöveg megegyezik a BEA-ban használt szöveggel.)
 6. Történetmesélés képsorozat alapján.
 7. Vita két gyermek között egy a felvételvezető által megadott témáról.

Az adatbázis fejlesztése 2013. februárjában kezdődött. A GABI-ról, illetve a GABI alapján készült publikációk bibliográfiai adatai megtekinthetők itt.

További információk, kapcsolat: gyermeknyelv@gmail.com